مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

                                                                                                                                                                                                                                       

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

معرفی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در سال ۷۲ با سرمایه گذاری مستقیم شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا تاسیس و متعاقب آن با ساخت فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی و همچنین خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در سال ۷۶  رسماً به بهره برداری رسید.

جایگاه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در ابتدای زنجیره توسعه محصولات به عنوان موتور محرک و جلوبرنده گروه در تحقق اهداف تدوین شده این مرکز را برآن داشت که با ایجاد زیر ساختهای لازم پتانسیل ها و توانمندی های خود را جهت اجرای برنامه های توسعه محصول گروه افزایش داده و جایگاه خود را به عنوان راهبر پروژه های توسعه محصول به ویژه در بخش خودروهای سواری تثبیت نماید.

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا اولین مرکز تحقیقات و طراحی خودرو دانش بنیان کشور می باشد

معرفی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

سیستم توسعه محصول سایپا (SPDS)

نظام توسعه محصول سایپا (SPDS)، بر مبنای رویکرد جدید توسعه محصول و با الگوبرداری از خودرو سازان بزرگ جهانی طراحی گردیده است. این نظام با دیدگاه فرایندگرا و با در نظر گرفتن تعامل بین فرایندها در یک نظام دروازه ای و با دیدگاه پروژه محور و یکپارچه درسطح گروه، به منظور کاهش زمان و هزینه های توسعه محصول ایجاد گردیده است. در این رویکرد، هدف اصلی انتقال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز از فازهای نهایی طراحی به مراحل اولیه می باشد.

سیستم توسعه محصول سایپا (SPDS)

خدمات آزمایشگاهی

قابلیت ها در حوزه تست خودرو و قطعات

آزمونهای تست جاده

آزمونهای اندازه برداری دقیق

آزمونهای ارتعاشات و شبیه سازی جاده

آزمونهای برخورد غیر مخرب /تست های شتاب بالا جهت حفظ سلامت سرنشین در هنگام تصادف  

آزمونهای صدا ، مودال و تغییر فرم استاتیکی بدنه

آزمونهای مرتبط با شرایط جوی

خدمات آزمایشگاهی

اولین مرکز تحقیقات و طراحی خودرو دانش بنیان کشور

مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا ، اولین مرکز تحقیقات و طراحی  دانش بنیان  خودرو کشور می باشد

اولین مرکز تحقیقات و طراحی  خودرو دانش بنیان  کشور