بازدید جمعی از سفرا و رؤسای نمایندگی های خارج از کشور وزارت امور خارجه از مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا


2018/08/01

جمعی از سفرا و رؤسای نمایندگی های خارج از کشور وزارت امور خارجه از  مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بازدید کردند و با قابلیت های این مرکز و پروژه های آینده گروه خودرو سازی سایپا آشنا شدند. در ابتدای این بازدید دکتر توکلی لاهیجانی ،معاون طراحی و مهندسی خودروی این مرکز گزارشی از فعالیت های این مرکز و برنامه های توسعه محصول گروه خودروسازی سایپا ارائه داد. در ادامه،سفرا و رؤسای نمایندگی های خارج از کشور  به مشاهده مدل های خودرو های آینده سایپا  و همچنین خودروی رهام و ساینا برقی  پرداختند.