بازديد اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از مركز تحقيقات و نوآوري سايپا


2018/12/26

اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا حضور يافته و ضمن گفتگو با مديران اين مركز، از دستاوردها و پروژه هاي در حال اجراي اين واحد تحقيقاتي بازديد كردند.

قائم مقام مديرعامل سايپا توليد خودرو با شرايط فعلي را زيان ده عنوان كرد و افزود: حاشيه 12 الي 13 ميليون توماني قيمت خودروها در بازار سهم واسطه ها و دلالان است و مردم عادي صرفا به صورت اينترنتي و از طريق سايت رسمي اقدام به خريد مي كنند و خودروسازان نيز براي جلوگيري از زيان بايد نرخ  محصولات خود را به حاشيه بازار نزديك كنند..وي افزود: خودروسازي ويترين صنعت به حساب مي آيد و بخش عمده اي از مردم از طريق اين صنعت ارتزاق مي كنند و افزايش قيمت نيز در اين بخش امري اجتناب ناپذير است، بر همين اساس براي تامين نقدينگي و جبران مشكلات پيش رو  برنامه هاي مختلفي در دستور كار داريم.

محمدي ضمن درخواست از مجلس در راستاي حمايت همه جانبه از صنعت خودرو گفت: جهت توسعه محصول و توليد پلتفرم هاي جديد نياز به حمايت داريم و اميدواريم صندوق توسعه ملي در اين خصوص سرمايه گذاري كند تا بتوانيم پروژه هاي خود را راه اندازي كنيم.

در اين بازديد همچنين مهدی پازوكي مديرعامل مركز تحقيقات و نوآوري سايپا ضمن ارائه گزارشي نقشه راه آينده طراحي و توليد محصول در گروه سايپا را تشريح كرد.

گفتني است اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در بازديد از مركز تحقيقات سايپا ضمن تاكيد بر لزوم حمايت مجلس از شرايط فعلي خودروسازان، آمادگي خود را جهت بررسي هر چه بيشتر مشكلات و طرح آن در صحن مجلس ابراز داشتند