مرکزتحقیقات و نو آوری سایپا موفق کسب رتبه شایسته سه ستاره در ارزیابی نظام جامع آراستگی گروه شد.


2019/07/13

ایین تجلیل از تلاشگران بهره وری  و برترین های نظام جامع آراستگی گروه خودرو سازی سایپا در سال 97 با حضور مدیران ارشد گروه ، اعضاء کمیته ها ،ارزیابان و برترین های گروه و شرکت های تابعه در سالن ارتباطات سایپا برگزار گردید.

در جریان این نشست از مرکز تحقیقات سایپا با اهداء تندیس به دلیل کسب رتبه شایسته سه ستاره  در نظام آراستگی تجلیل گردید.لازم به ذکر است این رتبه بالاترین نشانی بوده است که امسال به شرکت های تابعه تعلق گرفته است .

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سایپا ،در سال گذشته  جهت برقراری و جاری سازی نظام آراستگی مرکز تحقیقات ،اقدامات مناسبی در گام های مختلف برداشته شد که می توان به ، برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف سازمانی،ایجاد و نگهداری استانداردهای اداری ،همسو سازی فعالیت های نظام آراستگی با اهداف و برنامه های استراتژیک ،تداوم و استمرار بهبود مستمر در اجرای اصول نظام آراستگی اشاره نمود  .

همچنین از دستاوردهای مشخص استقرار نظام آراستگی در سال 98 علاوه بر کسب عنوان سطح شایسته می توان به دستیابی به نتایج مالی ملموس از طریق نظام آراستگی ،آزاد سازی فضای اداری -تولیدی و مجازی ،جلب حمایت مدیران ارشد و مشارکت کارکنان ،ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت محیط کار و صرفه جویی در میزان مصرف انرژی  اشاره نمود.