حضور مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در اولین نمایشگاه فرصت های داخلی سازی و رونق تولید


2019/07/23

مرکز تحقیقات و نوآوری  صنایع خودرو سایپا به عنوان تنها شرکت دانش بنیان در صنعت خودرو  و  به عنوان دبیرخانه پویش ملی  بومی سازی قطعات خودرو در اولین  نمایشگاه فرصت های داخلی سازی و رونق تولید در کنار سایر شرکت های تابعه  گروه سایپا حضور پررنگ داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مرکز ضمن به نمایش گذاشتن خودرو رهام  و پلت فرم آن  ، هم چنین ساینا برقی آخرین  دستاوردهای  مربوط به حوزه طراحی و مهندسی خودرو و هم چنین فنآوریهای پیشرفته در گروه خودرو سازی سایپا را به نمایش عموم  گذاشت .

در طی این نمایشگاه   وزیر محترم صمت و جمعی از معاونین ایشان  و جمع کثیری از  مقامات کشوری  از این خودرو ها بازدید نمودند.هم چنین مرکز تحقیقات با حضور دبیرخانه   پویش ملی بومی سازی خودرو در کنار سایر شرکت ها به جذب ایده ها و کسب اطلاعات سازند گان  قطعات خودرو  با توجه به نیازهای اعلام شده و ثبت نام در سامانه مربوطه پرداخت.