انتصاب قائم مقام مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا


2019/09/24

مهندس رادمنش ،مدیرعامل مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا طی حکمی مهندس منوچهر یزدانی  را به عنوان قائم مقام مدیرعامل مرکز منصوب نمود. مهندس منوچهر یزدانی عضو موظف هیات مدیره مرکز تحقیقات می باشد که سوابقی مانند عضویت هیات مدیره شرکت سایپا پرس را در سوابق خود دارد.