انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی گروه خودرو سازی سایپا


2019/09/28

طی حکمی از سوی مهندس سلیمانی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا، جواد عباباف به عنوان  سرپرست مدیریت بازرسی گروه  منصوب شد..گفتنی است عباباف پيش از اين در وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري تهران در رده‌هاي مختلف مديريتي مسئوليت داشته است.