بازدید مشاور رئیس‌جمهور از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا


2016/10/02
محمد علی نجفی، مشاور عالی رئیس محترم جمهور ضمن بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا طی جلسه ای با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه سایپا ، از فعالیت های این گروه خودروساز در زمینه تحقیق و توسعه محصولات جدید مطلع شد.