بازدید معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سایپا


2017/12/26

معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز تحقیقات سایپا:

مالکیت فکری ایرانی با طراحی خودروهای مدرن در سایپا تحقق می یابد

بهگزارش سایپانیوز؛دکتر محمود شیخ زین الدین با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مالکیت فکری اغلب خودروهایی که مردم استفاده می کنند، ایرانی نیست و برحسب گزارش های مدیران مرکز تحقیقات سایپا، توانستیم این قدم بزرگ را برداریم که طراحی خودرو متعلق به خودمان باشد. وی خاطرنشان کرد: نگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای معرفی مرکز تحقیقات سایپا به عنوان یک مرکز دانش بنیان، وجود قابلیت های لازم در این مجموعه است که فعالیت های مبتنی بر دانش و فناوری ایرانی را پیگیری و انجام می دهد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه برنامه های مرکز تحقیقات سایپا اجرایی شده و خیلی خوشحالیم که آزمایشگاه های مرجع صنعت خودرو مانند تست تصادف که ضروری می باشد، در مرکز تحقیقات سایپا مطابق برنامه ارائه شده و بر اساس زمان بندی پروژه، راه اندازی خواهد شد.