بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز تحقیقات سایپا


2018/01/08

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور باحضور در مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا از  آزمایشگاه ها و بخش های تحقیقاتی این مرکز بازدید کرد، و از نزدیک در جریان برنامه طراحی محصولات جدید و برنامه توسعه محصول گروه خودروسازی سایپا قرار گرفت.