خط مشی مرکز

خط مشی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

  (( خط مشي  سیستم مدیریت کیفیت ))

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا بعنوان اولين مركز طراحی و مهندسی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی خودرو در کشور، با توجه به ماموریت خود، "تحقيق، نوآوري، طراحي، صحه گذاري و توسعه محصول در حوزه خودروهاي سواري و تجاري سبک با تمرکز بر ايفاي نقش اصلي در مديريت پلتفرم و تکنولوژي در سبد محصولات گروه سايپا"، خط مشی سیستم مدیریت کیفیت  خود را به عنوان ضرورتی برای تحقق چشم انداز خویش "سرآمد در نوآوري محصول و پلتفرم در عرصه بين المللي"  تعریف می نماید  و ارزش‌آفرینی برای  ذی نفعان، ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و توجه به نیازمندی‌های حال و آینده ایشان را متکی بر اصل بهبود مداوم اساسی‌ترین محور خط مشی کیفیت بشمار آورده و خود را در تامین الزامات قانونی و الزامات محصول و مشتری متعهد می‌داند.

 لذا به منظور تحقق این مهم، نظام مدیریت کیفیت  ISO9001:2015 را بر پایه مشارکت کارکنان به عنوان الگو برگزیده و راهبردهای ذیل را به عنوان رئوس کلی خط مشی کیفیت،سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است:

  1. ارزش افزایی در گروه سایپا با تکیه بر تحقیق و نوآوری  به منظور راهبری توسعه محصول گروه
  2. افزایش رضایت و اعتماد مشتری از طریق 
    • مقید بودن به تحویل به موقع پروژه با رویکرد کاهش زمان توسعه محصول
    • افزایش کیفیت طراحی با حفظ قیمت رقابتی
  1. توسعه و توانمندسازی کارکنان دانشی و ارتقاء انگیزه  و رضایت ایشان در جهت ایفای نقش موثر در توسعه محصول
  2. بهره گیری و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی و همکاری با نهادهای قانونی و اجتماعی

کلیه کارکنان مرکز علاوه بر انجام فعالیت‌های تخصصی مربوطه به عنوان عضوی از نظام مدیریت کیفیت مرکز محسوب گردیده و از طریق آموزش‌های لازم، خود را موظف به درک موارد ذکر شده، همکاری در اجرا و رعایت الزامات آن در فعالیت‌های مرتبط می دانند. التزام به اصول خط مشی در  فرایندهای سازمان  و مدیریت ریسک  های مترتب بر آن ضامن بقای سازمان خواهد بود که  بازوی    کارگشای آن پایبندی صاحبان فرایندها به این اصول می باشد.

صاحبان فرایندها در راستای حفظ وارتقای سازمان در به کارگیری اصول خط مشی، بهینه سازی فرایندهای سازمان و مدیریت ریسک مترتب بر آن ها خود را  متعهد می دانند.

مدیریت عامل به منظور اطمینان از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در مرکز با توجه به اهداف کلان راهبردی، اقدام به تعریف خط مشی نموده است و با پایش، اندازه گیری و تحلیل اهداف راهبردی و کیفیتی سازمان در دوره های مشخص، اطمینان از حصول سیاست های فوق و الزامات موجود حاصل می گردد.

 

                                                                                                                                                    علیرضا مصدقی

                                                                                                                                                         مدیر عامل