تاریخچه

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در سال ۷۲ با سرمایه گذاری مستقیم شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا تاسیس و متعاقب آن با ساخت فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی و همچنین خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در سال ۷۶  رسماً به بهره برداری رسید.

مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا در سال 94 از طرف معاونت علمی و فن آوری ریاست حمهوری به عنوان اولین مرکز دانش بنیان در طراحی خودرو شناخته شده است.


ادامه مطلب

تاریخچه